Tyendespareforeningen for Horsens og Omegn

Tyendespareforeningen for Horsens og Omegn blev dannet på foranledning af Horsens Landbrugsforening 16. juni 1898. Initiativtager var gårdejer P. Svendsen, der blev spareforeningens første formand.

Spareforeningens formål var at fremme Sparsommelighed med den erhværvede Løn blandt Tyende(dvs. tjenestefolk) og jordløse Husmænd ved Landbruget i Horsens Omegn. Spareforeningen ydede en forhøjet rente som præmie til dem, der opsparede mest muligt af deres løn. Den forhøjede rente blev finansieret gennem tilskud fra bl.a. staten.

Det første årsregnskab for perioden januar 1899 til 31. marts 1900 viste, at 87 sparere tilsammen havde indsat 4280,17 kr. I 1906 overgik administrationen af spareforeningen til Bjerre- og Hatting Herreds Spare- og Laanekasse og formanden blev gårdejer og folketingsmand Jørg. Jensen-Klejs.

Fra september 1910 udvidede spareforeningen sin virksomhed til også at uddele præmier i form af penge og diplomer for lang og tro Tjeneste, hos samme arbejdsgiver. Ved den første uddeling i 1910 fik 19 kandidater 190 kr. til deling. Det er uvist, hvornår spareforeningen stoppede sin virksomhed.

Original artikel af Anette Jørgensen.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1983-200