Tilbagetoget. Historisk Kalender, juni 1995

De tyske tropper i Danmark måtte gå hele den lange vej hjem. Efter tilladelse fra de allierede har de deres ammunitionsløse våben og lette maskingevær frem mod grænsen.

De fleste steder begyndte det i stram disciplin, men tilbagetoget opløste sig efterhånden i kaos. Mange af de tyske soldater var naturligvis også lykkelige over, at krigen var forbi og i nogle provinsbyer deltog de sammen med den danske befolkning i optog, der fjerede befrielsen.

Ved den danske – tyske grænse måtte de tyske tropper afleverede deres våben til de allierede, og deres heste og vogne blev frataget dem og opstaldet hos landmænd i grænselandet – for senere at blive solgt til markedsprisen. Den danske befolkning måtte ikke længere sælge fødevarer til tyske soldater.

Der blev nemlig af Den allierede Militærmission udsendte ordrer til tyskerne, at de ikke måtte foretage udskrivninger af madvarer og ikke kunne forvente at købe fødevarer hos danskerne. Det blev forbudt at huse tyske soldater, som blev efterladt af tyske kolonner, der var på vej ud af landet.

På det store billede ses nogle af tyskerne forlade Horsens, til fods. Billedet er taget ud for villa “Thrudvang” på hjørnet af Vejlevej og Mosegaardsvej.

Det lille billede viser en del af en kolonne med hestetrukken fouragevogn.

11. juni 1895:

Annonce: Talemaskinen. Den nye elektriske Fonograf forevises paa Torvet 2 i Butikken.

14. juni 1915:

Ved det ny Musæum skal der ansættes en Opsynsmand. Med Stillingen følger fri Bolig, men ingen Pengeløn. Man bedes henvende sig til Formanden, Adjunkt Weilbach, inden 1. Juli. De, som tidligere har henvendt sig, behøver ikke at søge paany. Bestyrelsen.

19. juni 1935:

Siden Jylland og Fyn praktisk talt er blevet et stykke Land efter at Lillebæltsbroen er taget i Brug, har de jydske Hoteller paa Østkysten kunnet mærke en betydelig Stigning i Turistbesøget. Det synes næsten, som om de jydske Byer har haft større Gavn af Broen end Fyn.

01. juni 1945:

Røde Kors i Horsens har faaet ansvaret for ca. 200 Krigsfanger (Russere, Polakker, Franskmænd, Lithauere o.s.v.), som er befriet fra Tyskerne, men mange af disse Allierede savner Tøj og Fodtøj (navnlig nr. 42 og 43). De vil gerne af med den forhadte Uniform, som de har været tvunget til at trække i.

07. juni 1955:

For godt 75 Aar siden boede der 12.000 Mennesker i Horsens, og der var sørget godt for, at ingen kom til at tørste. Byen kunne nemlig præstere ikke færre end 73 Beværtninger. I Dag er Antallet halveret og indbyggertallet tredoblet.

04. juni 1975:

Ung tegner får debut i Horsens. Jens Julius Hansen hedder en unge mand på 25 år, som i øjeblikket går op til eksamen på Th. Langs Seminarium i Silkeborg. Han er født i Rask Mølle, blev student fra Horsens Statskole 1970 og elsker at tegne.