Særfreden. Historisk kalender, maj 1995

Den 5. maj 1945 blev hele Danmark befriet, men horsensianerne fik allerede den 1. maj deres egen fredslutningsdag. Rygtet gik nemlig, at kapitulationen var en kendsgerning, og at freden ville indtræde netop den dag. Dette usande rygte fik folk til at stimle sammen i gaderne. Daværende borgmester J. Chr. Juliussen fortalte senere om det tyske feltgendarmeri, der var rykket ud på gaderne, hvor det på grund af det store opbud af mennesker gik med skudklare maskinpistoler.

Den lokale afdeling af frihedsrådet havde alarmeret sine styrker, hvoraf mange gik ud på gaderne, bevæbnet med våben. Det var en spændt situation, hvor en enkelt uoverlagt episode kunne have medført en katasrofe.

Efter opfordring fra Frihedrådet valgte borgmesteren sammen med byrådssekretæren, politilederen og medlem af Frihedsrådet overlæge K.F.B, Busch, at opsøge den tyske kommandant, major Wulff, og bede ham trække de tyske patruljer bort fra gaden. Kommandanten indvilgede, hvis borgmesteren ville sørge for ro og orden.

Resultatet af forhandlingen blev tryk på løbesedler, og det store billede viser efter alt at dømme torvet foran det daværende rådhus på Søndergade med de mange glade mennesker, netop den 1. maj efter at særfreden er blevet offentliggjort. Det lille billede viser den trykte meddelelse fra borgmesteren.

Politiet blev indkaldt og skulle sammen med vagtværn opretholde roen. Politiet blev mødt med jubel. Desværre var glæden kort. Kl. 17. kom Gestapo fra Århus. Fire uniformerede betjente blev anholdt, men dog hurtigt løsladt igen, efter at tyskerne havde talt med kommandant Wulff. Denne henstillede nu, at politiet blev fjernet, og at kun vagtværnet måtte ses på gaden. Freden var endnu ikke kommet, heller ikke til Horsens.

06. maj 1895:

I Lørdags Aften demonstrerede de herværende Socialdemokrater til Fordel for Indførelsen af 8 – Timers Arbejdsdagen. Mødet, der holdets i den gamle kasernegaards Sal, var ret velbesøgt.

06. maj 1915:

Annonce: 4 dygtige Smedesvende kan straks faa vellønnet Akkordarbejde til ca. 1 kr. i Timen. Kreaturbindselfabrikken “Fremtiden”. Anton Rasmussen, Hornum St.

07. maj 1935:

Den bekendte Specialist i Blæsning af kunstige Øjne, Hr. A. Greiner, træffes paa Øjenlæge Høegs Klinik, Søndergade 38, Horsens, Fredag den 10. maj. Øjnene blæses, mens kunden er til Stede og tilpasses efter Øjehulen og det sunde Øje. Prisen 25 kr. Nærmere Oplysning kan faas hos Øjenlæge Høeg. Tlf. 1051.

03. maj 1945:

Landets Provster har i Dag udsendte Meddelelse til Præsterne i deres Provsti om, at der skal træffes Foranstaltninger til at kime med Kirkeklokker, saa snart Freden kommer. Biskop Noack i Haderslev har i Dag telefonisk underrettet Stiftets Præster om dette. Ringningen skal vare en time.

12. maj 1955:

Kort før Klokken 16 i Gaar gav sirenen i Gormsgade sig til at hyle. Det blev kun til en spæd Lyd, som antagelig skyldtes Overgang. Det gav alligevel anledning Lejlighed til vise Tanker hos de, der hørte det, da der hørtes Støj fra en Flyvemaskine, der strøg lavt hen over byen.

05. maj 1975:

Der var ikke tændt mange lys i aftes trods de 30 år siden den aften, besættelsen ophørte. Men 30 år er lang tid i et menneskes liv og det er kun folk over 45 år, for hvem besættelsen er erindringer i stedet for historie.