Thonbogade o. 1900. Historisk Kalender, juli 1986

Gaden er opkaldt efter en i 1600 – tallet kendt handelsmand ved navn Jørgen Thonbo. Han tog initiativet og byggede de første huse i gaden – 15 boder til udlejning.Gaden bebygges i takt med byens udvikling mod vest, som havde stået på siden 1581, hvor kongen gav tilladelse til opfyldning af gravene og sløfning af voldene. Byens vestgrænse lå dengang omtrent hvor Graven (bemærk navnet) – Rådhusgade går i dag.

Bygningen til venstre med de påmalede ornamenter, er den meget omtalte restauration og dansebule Valhalle. Her mødtes den jævne arbejderbefolkning efter en lang arbejdsdag og slog gækken løs, så det kunne høres vidt omkring.

Lokalet havde stolte traditioner i arbejderbevægelsen. Det var nemlig her i dette lokale, man i 1884 stiftede Socialdemokratisk Arbejderforening for Horsens, Gadeskiltet til venstre med ordet “Skridt” fortæller, at Thonbogade også dengang var en hyggelig gågade. Heste måtte gå i skridtgang !