Hjørnet af Beringsgade og Jernbanegade o. 1900. Historisk kalender, juni 1986

I ejendommen til venstre i billedet havde købmand og urtekræmmer N. Møller sin forretning gennem flere årtier, o. 1905 videreført som J. Jensens Kolonialhandel.

Årtier tilbage havde hver gade sin købmand eller flere. En optælling viser således, at der i 1900 var ikke mindre 126 købmænd til at betjene byens 21.000 indbyggere. Bag ved forretningen opførtes kort efter århundredskiftet en kirke for metodistmenigheden (indviet 1906). Kirken havde da en menighed på o.130 medlemmer. Menigheden havde tidligere opført et kapel i Vimmelskaftet (indviet 1882).

Jernbanegade havde ikke blot navn efter sin nabo, “Statsbanestationen”, der siden 1860`erne havde ligget umiddelbart for enden af Jessensgade, men de mange små lejligheder i Jernbanegade var hjem for af statsbanens arbejdere.