Theodor Løwenstein

Familien Løwenstein B3891

Theodor Løwenstein (1839-1913)

Theodor Løwenstein blev født i Horsens i 1839 som søn af slagtermester Jacob Frantz Løwenstein, der var indvandret til Danmark fra Tyskland en snes år tidligere. Allerede som ganske ung drog Theodor Løwenstein ud på eventyr. Han tog bl.a. til Australien, hvor han uden det store held forsøgte sig som guldgraver. Hans rejser førte ham også til Indien og Kina, hvor han sejlede som styrmand. Omkring 1860 bosatte Theodor Løwenstein sig i den kinesiske havneby Tientsin, der netop var blevet åbnet for handel med vesterlændinge. Her arbejdede han som lodskaptajn og lagde grunden til både sin formue og sin store samling af kineserier. I Tientsin blev han kendt under navnet Livingston.

I begyndelsen af 1870`erne tog Theodor Løwenstein tilbage i Horsens. Her giftede han sig i 1874 med enken Anna Sabine Frandsen. Hun havde en datter, Franciska, fra sit tidligere ægteskab med George Adolph Gæde. Theodor Løwenstein adopterede Franciska, og familien tog efterfølgende tilbage til Kina. Familien blev i Kina til omkring 1880, hvor de vendte tilbage til Horsens.

Her levede Løwenstein frem til sin død i 1913 af den formue, han havde tjent under sit ophold i Kina. På grund af de ting, Løwenstein havde med sig hjem fra Kina, de historier, han kunne fortælle fra sin tid i Kina og Østen, og sit udseende fik han tilnavnet Sørøverkaptajnen. Med sin garvede solbrændte hud og sit lange skæg blev han en markant og genkendelig skikkelse i datidens bybillede.

Efter sin hjemkomst til Horsens fungerede Theodor Løwenstein som pengeudlåner. Hans formue blev efter hans død i 1913 opgjort til ca. 130.000 kr., hvilket var en anselig formue efter datidens forhold. Løwensteins formue kom imidlertid også andre til gode, ikke mindst Horsens Museum. I 1909 testamenterede han 60.000 kr. til opførelsen af et museum i Horsens og yderligere 20.000 kr. til en fond, der dels skulle stå for driften af museet og dels sørge for indkøb af kunst og genstande til museets samlinger. Kort efter Løwensteins død i 1913 begyndte man at arbejde på opførelsen af en museumsbygning i Lunden på Sundvej. Museet var tegnet af Viggo Norn og stod færdigt i 1915.

Mange år efter modtog Horsens Museum en stor samling af kinesiske genstande, som Løwenstein havde bragt med hjem fra sit ophold i Kina.
Se flere genstande ved søge på Løwenstein i Museernes samlinger

Anna Wowk Vestergaard, Horsens Museum