Sundvej omkr. 1915. Historisk Kalender, februar 1988

Først omkr. 1910 bredte byen sig ud langs Sundvej for alvor.

På den stille indfaldsvej opførtes i 1908 hospitalet, og i den følgende tid byggedes flere ejendomme, men vejen var stadig uden megen trafik og med lindetræer langs vejkanten.

De to ejendomme til højre er begge opført af Horsensarkitekten Viggo Norn (1879 – 1967), der har tegnet mange huse i byen.

Bygningen viser, hvorledes Viggo Norn magtede at udforme huse i vidt forskellige stilarter, måske i en søgen efter en personlig stil.

Sundvejen 1 – 3 er opført i 1910 som beboelsesejendom, og Sundvej 5 er bygget i 1913 som Søstrene Houmanns Fribolig. Denne fribolig, der oprindelig lå i Jessensgade, var stiftet af købmand L.P. Houmann i 1881 for “8 ugifte fattige, henved 60 år gamle piger, der hver får 15 kr. mdl.”.