Nørregade 17. Historisk kalender, januar 1988

Dette lille hus lå på adressen Nørregade 17.

I sidste halvdel af forrige århundrede samt i begyndelsen af dette, blev huset beboet af præstedatteren fra Gangsted, frøken Brøchner, hvis liv i Nørregade 17 dannede baggrund for Herman Bangs novelle “Frøkenen”.

I folkemunde kaldtes huset for “kattefrøkenens hus”, fordi frøken Brøchner omgav sig med katte.

På dette set store billede ses også dele af nabohusene. Mod vest er det Nørregade 15, hvor en del af Horsens Bly – valseværk havde og har til huse. Mod øst ses tårnet af den katolske kirke, som stod færdig i 1897.

Billedet er altså taget efter dette tidspunkt og før 1918, da der opførtes et nyt hus på grunden, hvor før det lille bindingsværkshus stod.

Der er foretaget brandsyn på huset så sent som i 1910, så da eksisterede det stadig.

Det eneste der endnu minder om det lille hus er det ene af af de to lindetræer, som stadig står foran Nørregade 17. Måske skulle man tænke på at give den tilbageblevne lind selskab i form af endnu et lindetræ, så de to træer sammen kunne minde os om andre huse end de, som står nu, og samtidig lyse op i Nørregade og fortælle os om årstidernes skiften.