Stationspladsen Foran Den Gamle Banegård omkr. 1890. Historisk kalender, november 1988

Billedet er taget fra den gamle stationsbygning mod øst med Jessensgade i baggrunden. De fleste bygninger i gaden står stadigvæk, dog nogle i et noget forandret udseende.

Indgangen på hjørnet af Jessensgade og Levysgade, som til begge sider skjultes af lindetræerne, førte ind til S. Enevoldsens værtshus.

Springvandet blev indviet 1876 i tilknytning til den officielle indvielse af byens første vandværk i Egebjerg.

Springvandet skulle være det synlige minde om denne vigtige begivenhed. Der var tale om en fremsynet investering. Inden vedtagelsen af Egebjergvandværket havde man undersøgt mulighederne for at hente drikkevand fra henholdsvis Thorsted bæk, Hansted å og Bygholm å. Det ville sikkert i løbet af få år have givet de samme sundhedsproblemer, som vandet fra byens brønde.

Med rent vand fra Egebjerg forventede man at kunne nedbringe antallet sygedage med ca. en tredjedel, svarende til ca. 60.000 sygedage.

Det var derfor ingen overdrivelse, da borgmester Jessen ved indvielsen af anlægget bl.a. udtalte følgende: “Der er saaledes troer jeg, al Føje til at glædesig over dette anlæg,…., som er bragt tilstede ved den voxende Oplysning og Erkendelse af Samfundets Krav, der stedse maa udbrede Interesse for at fyldestgjøre disse og at skabe Lykke og Velvære i hele befolkningen og særligen, at fremhjælpe den mindst gunstigt stillede Del, af samme, samt Følelsen og Bevidstheden af, at hvad der kommer den Lidende og Trængende blandt vore Medborgere tilgode, hvad der ydes af den mere Bemidlede i dette Øjemed, er et Udlæg, der forrenter sig for det hele Samfund og for hver Enkelt i dette, i dets forøgede Kraft og Virksomhed, i dets Sundhed, Sikkerhed Ro og Velvære”.