Søndergade 9. Historisk Kalender, april 1991

Da Petersen og Sørensen startede tobaksfabrik i Smedegade i 1865, havde man samtidig udsalg samme sted.

Dette udsalg flyttede man i 1894 til Søndergade 13 i den senere Shellgård. I 1897 opføres på Søndergade 9 en ny ejendom, hvortil fabrikken nu flyttede sit udsalg, og denne forretning bevarede man til omkring 1960.

Fabriksudsalget var i virkeligheden en ganske almindelig tobaksforretning, som ikke havde den store økonomiske betydning for firmaet, men mere var for at “vise flaget”.

Sådanne forretninger havde alle de store fabrikker i Danmark.

11. april 1881:

Strejken på Crome og Goldschmidts Fabrikker vedvarer endnu idag. Samtlige bomuldsværere, både mænd og kvinder forlanger en lønforhøjelse på 10 øre pr. stk. bomuldstøj á 50 alen.

26. april 1941:

Der har været en del kritik af den lokale Vitus Bering komite, der har været uden formand et stykke tid.Et udvalg under forsæde af statsminister Stauning har nu dannet en komite med den berømte professor Niels Bohr som formand med henblik på at tilrettelægge højtideligholdelsen af 200 – årsdagen for Vitus Berings død i december 1741.

15. april 1961:

Historisk Forening i Horsens har i år eksisteret i 10 år og fejrer jubilæet på en virkelig aktiv måde. Foreningen har nemlig taget initativ til et samarbejde med Horsens Museum og Horsens Centralbibliotek i anledning af, at det byarkiv der længe har været på tale, er ved at blive en kendsgerning, idet der i bibliotekets kælderetage er blevet indrettet et lokal til formålet.