Nørregade 46. Historisk Kalender, marts 1991

På billedet ses den forretning, som Christian Petersen havde på Nørregade 46. I vejviseren fra 1910 optræder han på denne adresse første gang og kaldes da grønthandler. At han også har været handelsgartner ses af skiltet over forretningen.

I 1920 solgte Christian Petersen sin forretning til sin søn Marius. I skødet opregnes, hvad der indgår i handlen.

Foruden forretningen sælges en hest, gartnerivarer, de jorde som er lejet til gartneribrug samt al avlen herpå.

Ved siden af den almindelige handel ernærede Marius Petersen sig også af leverancer til institutioner. Således fik spædbørnshjemmet i Kildegade 25 i sidste uge af juni 1926 for i alt 20 kr. og 66 øre frugt og grønt i form af stikkelsbær, rabarber, kartofler, radiser, persille, blomkål, gulerødder, tomater, agurk og jordbær.

01. marts 1881:

Antallet af rejsende håndværkssvende, der har nydt understøttelse, fri logi og ophold i et døgn, var i tiden november 1880 til marts 1881 på 503 personer til en udgift af 503 kr.

18. marts 1921:

Foredrag i Håndværker – og Industriforeningen af Peter Freuchen, der vil fortælle om sine oplevelser i det yderste nord. Han har holdt foredrag i flere andre byer, og alle steder er han blevet modtaget med stor begejstring.

22. marts 1941:

De to rideklubber i Horsens, Horsens Rideklub og Sportsrideklubben for Horsens og Omegn slutter sig sammen under navnet Horsens Rideklub. Det er meningen, at ridehuset på Sønderbrogade skal nedlægges, således at ridehuset på Åboulevarden bliver “den nye” rideklubs ridehus.

28. marts 1961:

Skatteprocenten i Horsens nedsættes med 2,4 % til 15,5 %.