Søndergade 38 – 40 ca. 1905. Historisk Kalender, oktober 1993

Billedet viser Stallknechts Fabrikkers hovedbygning ud mod Søndergade nr. 40 til venstre og 38 til højre. Stallknechts virksomhed omfattede, jernstøberi, maskinfabrik, cykel – og symaskinefabrik.

Virksomheden blev startet som jernstøberi af Ulrik Stallknecht omkring 1840 på resterne af Weiss jernstøberi, der var det første udenfor København. Støberiet lavede al slags støbegods som gryder, komfurer, mølletøj, savværks – og teglværksmaskiner, og endelig kom som sidste skud i slutningen af 1800 – tallet fremstillingen af cykler og symaskiner. Især symaskinerne med det karakteristiske bomærke – et s – og en hest – var yderst populære.

Firmaet Stallknecht havde til huse i Søndergade 40, der var opført omkring 1858 af Andreas Fussing, og grunden strakte sig helt ned til åen. Senere opkøbte man nabogrunden nr. 38 og fik i 1880`erne opført det karakteristiske hus, der endnu befinder sig på adresse, til udstillings – og salgslokale for firmaets produkter.

Ned mod åen, senere Åboulevarden, lå selve fabriksbygningerne, men de er alle forsvundet idag til fordel for parkeringspladser og nybyggeri. Fabriksbygningerne var opført af ingeniør Clausen.

Familien Stallknecht drev virksomheden til omkring 1920, hvorefter nye ejere videreførte jernstøberiet til omkring 1970 på samme sted. Også forretningslokalerne ud mod Søndergade blev afhændet til manufakturhandler Peter Hansen.

22. oktober 1893:

I de sidste to aftener indtil ved om syvtiden, har en mægtig elektrisk buelampe lyst op som en sol i Nørregade. Det er det første elektriske lys, der har været tændt her i Horsens. Det er en privat mand, elektriker Emil Møller, Nørregade 28, der har gjort begyndelsen med elektrisk lys her i byen.

15. oktober 1913:

Hvem skulle tro, at en grå toetages bygning på Sønderbro rummer Danmarks største og Nordens næststørste motorfabrik, nemlig Kramper og Jørgensen. Det første danske firma, der har en fuldstændig automobilproduktion. Den helt nye bil, Gideon, er lige blevet præsenteret for en begejstret presse i København.

17. oktober 1933:

I dag er det efter almanakken flyttedag. Mellem 4 – 500 familier skifter bolig i dag, og det skyldes bl.a. arbejdsløsheden. Folk ønsker billigere boliger, og kommunen har måtte tage Bygholm Mølle i brug for at skaffe tilstrækkelig billige boliger. Barkkerne ved Nørretorv er også stærkt efterspurgte.

07. oktober 1953:

Slangebjerget skal udgraves af Historisk Forening. Man har fået tilladelse af Nationalmuseet, og man håber at finde rester af Erik Menveds borg og senere at få fortidsmindet istandsat.