Johs. Nielsen f. 1906 – d. december 1974

af Lars Bo Larsen

Efter lærereksamen i 1927 blev Johs. Nielsen vinterlærer i Vestjylland og derefter fulgte 45 års tjeneste ved Horsens kommunale skolevæsen. I 1973 forlod han tjenesten her. Fra 1950 havde han været skoleinspektør ved Søndermarkskolen. Den dengang nybyggede skole kom til at bære præg af den fremsynede pædagog. Nye forsøg skulle gennemprøves og det skete i samarbejde med kolleger og altid i kontakt med forældre og elever.

Kvarteret omkring Søndermarkskolen voksede og skolen måtte udbygges i flere omgange. Også udadtil blev der tid til at virke. Den smukke og moderne Sønderbro Kirke er et af resultaterne. Dertil kom aktiv deltagelse i Frivilligt Drenge Forbund (FDF), medlemskab i bestyrelsen for Kristelig Forening for Unge Mænd `s (KFUM) seminarier i Hellerup og Frederiksberg.

B12676, Byarkivet. Interiør fra Sønderbro Kirke, indviet 1971.

 

Kilder: Berlingske Tidende, d. 29. december 1974 og Politiken, d. 29. december 1974.