Søndergade 24 omkring 1878. Historisk Kalender, april 1993

På billedet ser vi udsalget fra en af de første tobaksfabrikker i Horsens, nemlig Mads Bønnelyckes. Han startede sin tobaksproduktion omkring 1790 blandt andet på baggrund af tobaksdyrkning i Sundmarken. Virksomheden får til huse i Smedegade 14, men flytter i 1802 til Lindvigs gård på Søndergade, nuværende nr. 24.

Virksomheden bliver byens største i starten af 1800 – tallet med 23 ansatte, heraf 12 børn, og den gode økonomi giver hans kone, Anne Margrethe Bønnelycke, mulighed for at bygge Generalsgården, Smedegade 91, som privatbolig i 1816.

Efter Mads Bønnelyckes død i 1823 forsætter enken tobaksvirksomheden, der får sin storhedstid i 1850 – 60`erne. På dette tidspunkt er en tidligere ansat, August Crome, indgået som medejer, den mand, der bliver mest kendt for sit samarbejde med Goldschmidt. I 1877 får Crome og Goldschmidt udsalg her i Søndergade 24, hvilket også fremgår af billedet. Snart efter ombygges huset der får en ekstra etage på og gradvist overtager Crome og Goldschmidts udsalg hele bygningen, og de øvrige forretninger flytter herfra.

August Crome har i løbet af 1870`erne opgivet Bønnelyckes tobaksfabrik, der overtages af andre, som flytter virksomheden til Søndenågade, nuværende Åboulevarden.

Efter lukningen af Crome og Goldschmidt overtager Handelsbanken huset, der total ombygges i 1932.

 

01. april 1893:

Politiet har anholdt to drenge, der har stjålet kul fra jernbanevogne, som henstod på havnen.

16. april 1913:

Dampskibet Regina måtte på grund af lavvande ankre op i fjorden. Den forsøgte ved højvandstid at komme ind i havnen, men måtte igen ankre op ud for badehusene.

10. april 1933:

Storken er i set i Bækkelund, fortalte en reporter imorges på redaktionen. På en mark lige uden for byen er der i dag lige kommet køer på græs.

12. april 1953:

Reservelæge Henning Skjoldborg, Horsens Kommunehospital, vil hjælpe de barnløse ægteskaber. Han vil give kvinderne et hormontilskud, så de kan blive gravide. Han har eksperimenteret med 900 patienter, men resultatet er endnu ikke opgjort.

13. april 1973:

Forretningsfolkene i Horsens stemmer om der skal være lørdagslukket i ferietiden. Det er svært at skaffe personale til lørdagsarbejde. Afstemningen blev uafgjort, altså ingen lørdagslukning.