Skolegade

Om Skolegade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Skolegade har ned gennem Tiderne haft flere Navne. I det allerældste Horsens hed den Krogen – et Navn, der tydeligt fortæller om Gadens beskedne Plads i Datidens Horsens. Krogen blev senere til Bjerregyde, der nævnes i en Retssag fra 1699. Og dette Navn blev for omkring 200 År siden til Flocksgyde. Dette Navn stammer fra Stads- og Distriktskirurg Alexander Henrik Flock, der fik Bevilling som Stadskirurg i Horsens 1761 og blev Distriktskirurg i 1777.

Sit nuværende Navn har Gaden efter Borgerskolen, der indviedes d. 7. September 1860 som Resultat af den gennemgribende Ordning af “Borger- og Almenskolevæsenet i Horsens”. Hvornår Flocksgyde er blevet til Skolegade kan ikke siges med Bestemthed, men uden Tvivl er det sket samtidigt med, at Borgerskolen blev bygget, i hvert Tilfælde nævner Vejviseren fra 1866 Skolegade.

Skolegade. B1748

Fotoet forestiller Skolegade set fra Nørregade.

Edv. Hansen, Nørregade 33 og Cafe Ankerhus, Nørregade 35. Brolægning.
B1748

Skolegade. B2541

Skolegades nordlige del – oversigt set fra syd. Skolegade 33, Broderihandler Otto Pax Fagerlind, Skolegade 5-7 Mellem- og Realskolen, for enden af gaden ses Kildegade 23, De Gamles Hjem.

B2541

Skolegade. B2543

Skolegades østlige del – oversigt set fra nord. I baggrunden ses spiret på Vor Frelsers Kirke. B2543

Artikler fra Horsens Folkeblad

Spor af middelalder i Skolegade Læs artiklen (Horsens Folkeblad 23.06 1998)

Læs mere

46.4 Horsens – De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.