GrønnegadeGrønnegade set fra Mælketorvet mod Hestedamsgade

Om Grønnegade skriver Egon Kjeldsen i “De gamle Horsensgader”:

Grønnegade er en af Horsens ældste Gader. Den er anført på Grundtegningen i Resens Atlas, og eksisterede altså omkring 1677, men var ingenlunde helt bebygget.

Grønnegade, eller som den først hed Grønningen, strakte sig ikke helt til Hestedamsgade som nu, for endnu 1703 viser et Skøde, at der uden Tvivl blot har været en Sti her.

Navnet stammer fra, at Gaden lå i Byens udkant, hvor man nærmede sig de grønne Marker og Enge, altså dannede Grænsen til det åbne Land.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Vil lave 2 gågader for 157.770 kr. (Horsens Folkeblad, 05.02.1971)

Læs artiklen

I morgen indvides de nye gågader. (Horsens Folkeblad, 04.08.1971)

Læs artiklen

Første gågader fejrer 25 års jubilæum. (Horsens Folkeblad, 27.07.1996)

Læs artiklen

Billeder

Grønnegade 13. B2498

Grønnegades nordlige del – oversigt set fra vest. Grønnegade 13, Marskandiser Haagensen og frues guldbryllup i 1906. B2498

Grønnegade set fra vest. B2330

Grønnegade – oversigt set fra vest. Grønnegade 11a, renseriet Ideal, Grønnegade 12, Ost, Vildt og Fjerkræ, ved Gustav Honoré, Grønnegade 13, Fuglehandel. B2330

Læs mere

46.4 Horsens – De gamle Horsensgader / Egon Kjeldsen. – Horsens : Skolecentralen i Horsens, uden år. – 31 blade : ill.