Sejet Skole. Historisk kalender, maj 1994

I 1700 – årene var læsning og skrivning af fundamental betydning for aktivt at kunne deltage i samfundsdebatten. Før skoleloven af 1814 var oprettelsen af almueskolen på landet afhængig af den lokale befolknings økonomiske vilkår og muligheder, samt deres ønske om uddannelse af børnene.

Sejet skole går tilbage til 1743. Den nuværende skole ligger på hjørnet af Gl. Byvej og Gl. Sognevej i Sejet. Den gamle skole lå skråt overfor på Gl. Byvej.

Den ældste del af den eksisterende skole er fra århundredskiftet. I 1952 foretoges en kraftig udvidelse af Sejet skole med 2 klasseværelser, et sløjdlokale samt indretning af omklædnings – og baderum til skolens gymnastiksal. Byggeregnskabet viste en samlet byggesum på 178.324 kr.

Sejet skole blev i 1971 nedlagt som almindelig folkeskole, men har siden fungeret som skole for alternative klasser med skoletrætte elever.

Billedet viser eleverne fra Sejet skole år 1898. Den mangeårige enelærer A. P. Sørensen står yderst til venstre.

04. maj 1894:

Fra de vaade Veje: Ved Middagstid i Gaar foreviste en ældre Tjenestekarl et “stort Dyr” paa Byens Gader og i Nat var en Skomagerlæredreng kommen i samme Situation. Begge forevisere endte deres Tourne i Arresten og blev mulkteret 10 kr. hver.

01. maj 1914:

For at opdrage raske og kraftige Børn bruger den omhyggelige Moder “Nestles Børnemel”. Brochure om Barnets Pleje og Ernæring tildeles gratis hos Horsens Materialhandel, Søndergade 28.

04. maj 1934:

Bøgegrene uddeles gratis fra Bygholm Skov (Musikskoven) fra 5. til 7. 100 Bøgetræer skal fældes. henvendelse ved Indgangen til Skoven ved Elektricitetsværket. Hundredvis af børn var derovre for at se Træerne blive fældede. En lille Pige Paa 7 Aar kom for tæt paa et Træ, der blev fældet og hun brækkede Benet.

05. maj 1954:

Horsens Garden indleder i aften et nyt indslag i byens liv. Garden vil i sommertiden hver torsdag aften marchere gennem byen. Ruten bliver forskellig hver gang, men slutter altid paa Torvet. Der bliver anledning til for første gang at se Garden nye uniformer.

05.maj 1974:

Horsens Sejlklub holdt igår standerhejsning for 95. gang. Horsens Sejlklub er en af landets største provinsklubber og har en af provinsens største ungdomsagfdelinger.