DUI – Leg og Virke. Historisk kalender, juni 1994

I Horsens Folkeblad kunne man den 12. januar 1993 læse om en forening, som næste dag holdt 75 års jubilæum.

Foreningen DUI – Leg og Virke i Horsens er efter sigende Danmarks største og mest aktive afdeling af arbejderbevægelsens børne – og  ungdomsorganisation og samtidig også provinsens ældste.

DUI (De Unges Idræt) stiftedes 13. januar 1918 og var tænkt som en socialdemokratisk pendant til, som man udtrykte det “F.D.F.`ernes militært anlagte tambourkorps”. Fra sidst i 1930`erne var foreningen socialdemokratiets eget spejderkorps. Der var dog ingen egentlige spejderaktiviteter blandt DUI`s ungdom udover tambourkorpset, istedet dyrkede man idræt to gange om ugen på Østergades stadion. I 1968 forlod man konkurrencesporten. Herefter kon forståelsen for sociale forhold, menneskelig behov, børns ret til medbestemmelse og demokratisk socialisme på dagsordenen, og foreningens navn ændredes til DUI  – Leg og Virke. Foreningen er stadig aktiv og har til huse i Kildegade.

Det store billede fra 1921 viser DUI`erne på udflugt til Stensballe. På det lille billede har et DUI – orkester fra 1934 stillet op til fotografering.

 

30. juni 1894:

Medens en Del Pigebørn i Gaar stod sammenklumpede paa Gangbroen til den kvindelige Badeanstalt gik Rækværket i itu og alle faldt i Vandet. Kramper og Besvimelser, men ingen druknede.

30. juni 1914:

Den første Kommunale Koncert gives i Morgen fra Kl. 8 1/2 til 10 1/2 af hr. Musikdirektør Marquard i Caroline Amalielunden. Entre Program 10 Øre.

29. juni 1934:

julekomiteen afholder asfaltbal paa Søndergade paa Strækningen mellem Graven og Hestedamsgade. Der vil blive gjort Alt for at skabe en festlig Kolorit over dette Byens store aarlige Sommerstævne. Entre 50 Øre.

23. juni 1954:

Byens kristelige ungdomsorganisationer samles i aften på plænen foran “Triton springvandet” langs Kongensgade til Beringsgaarden. Der marcheres til friluftsteatret i Lunden, hvor borgmester Robert Holm vil overbringe byens hilsen.

10. juni 1974:

Stort loppemarked i Torstedhallen samlede mere end 5000 gæster og Torsted Idrætsforening tjente 55.000, – kr. til et nyt klubhus.