Schrøders Skibsbyggeri. Historisk kalender, november 1998

I 1867 tog Johan Christian Schrøder (kaldet Christian) borgerskab i Horsens som skibsbygger. Han etablerede sit skibsbyggeri på den sydlige del af havnen. Her havde byen tildelt ham en plads på det, som kaldes Grønland, nogenlunde på arealet, som nu ligger syd for Havnealles udmunding i Åboulevarden.

 

Schrøder tegnede og byggede her en lang række kendte skibe, hvoraf en stor del blev registrerede her i byen. Han lavede sejltegningerne til bl.a. skonnertbriggen Endelave, til Elise Høy, Dana, Christian af Fanø, Anna af Fanø og til skonnerterne Hoter og Caroline Elisabeth, hvortil han også lavede spanttegningerne.

Bygningen af flere af skibene blev financieret af et aktieselskab. Både i 1871 og 1874 udbød Schrøder aktier til financering af byggeriet. I 1874 lød aktierne hver på 250 rigsdaler. Der tegnede sig 45 personer, hvoraf halvdelen ønskede kun at købe en aktie, hvorimod medudbyderen, skibsfører Bay, tegnede sig for køb af hele 50 aktier.

På det store billede fra ca. 1900 er håndværkerne i gang med bygningen af galeasen Cito. Øverst i midten ses skibstømrer Richard Schrøder, Christian Schrøders 10 år yngre broder.

På det lille billede ses en af Chrsitian Schrøders tegninger fra 1872 til en jolle til dampskibet Jylland.

19. november 1898:

Byfogedfuldmægtig Poulsen i Horsens er udnævnt til Politiassistent på St. Croix.

04. november 1918:

Paa Grund af den herskende Influenzaepidemi henstilles det indtrængende til Publikum, at ikke andre end Paarørende er til Stede i Kirker og kapeller, ved bryllupper og Begravelser, samt at ingen indfinder sig i Afdødes Hjem ved Bisættelse fra Hjemmet. Horsens Sundhedskommission. E. Melbye.

08. november 1938:

Horsens-Skallerne er en Eksportvare. Det er vel en halv Snes Aar siden, at Skalleforekomsterne blev opdaget i Horsenslandets Undergrund og foreskellige Tørrerier har siden da paa rationel Maade udnyttet Skallelejerne. For kort Tid siden blev en skibsladning leveret til Sverige og der er Forhandlinger med forskellige engelske Firmaer.

11. november 1958:

Biskop Skat Hoffmeyer kommer paa torsdag til Horsens for at besigtige de grunde, hvor en ny kirke for Sønderbro kunne placeres.

03. november 1978:

Lokalhistorisk arkiv søges skabt i Horsens. Meget lokalhistorisk materiale er i fare for at gå tabt, fordi Horsens som en af de meget få større byer endnu ikke har fået et reelt lokalhistorisk arkiv. Nu søges der dannet en støtteforening, der skal virke for at få et sådant skabt.