Gedved Mølle

Gedved Mølle er meget gammel, men man kender først dens historie fra 1600-tallet, hvor den hørte under Urup hovedgård.

Omkring 1820 hørte der 100 tønder land til møllen. Møllen var egnens største, og i 1845 suppleredes vandmøllen med en vindmølle.

Jens Storm Smith overtog møllen i 1858, og hovedbygningen blev opført i 1861. I 1885 blev der indrettet andelsmejeri i møllen.

I 1930 installeredes en turbine, og omkring 1950 flyttede mejeriet op til vejen

En stor del af møllen eksisterer stadig, og møllehuset og hovedbygningen kan ses fra landevejen.

Læs mere

Billeder fra en svunden tid – i Gedved kommune : illustreret med billeder fra Sognearkiverne i Gedved kommune og Søvind lokalhistoriske Arkiv / udgivet af Niels Jørgen Andreasen. – Gedved : Sognearkiverne i Gedved kommune, 1984. – 76 sider : ill.

50.26 Natur på Horsensegnen : jubilæumsskrift 1946-1996. – Horsens : Naturhistorisk Forening for Horsens og Omegn, 1996. – 32 sider : ill.