Sankt Josefs Kirke

Sankt Josefs Kirke, Nørregade 19-21. Billede fra 2009. Foto: Jette Holst, Horsens

Om Sankt Josefs Kirke skriver Eigil Holm i “Horsensegnens Kirker”:

“Arkitekten H. F. Estrup, var Storchs medarbejder ved restaureringen af Klosterkirken. Kirken blev bygget i 1896-1897. Tårnet minder om en sjællandsk landsbykirke med hvide kridstensbælter i rød murstensmur, kamtakkede gavle og hvide, spidsbuede blændinger.

Kirkerummet er 10 meter højt, og der er åben tagkonstruktion, altså intet loft.

Egil Holm skriver videre, at den katolske menighed i Horsens blev grundlagt af hollandske kedelførere i 1872. Som det fremgår af avisartiklen nedenfor klarede de sig de første par år med et lille kapel i baggården til Søndergade 47, indtil de i 1874 købte det tidligere hotel Royal i Nørregade 19. Her blev bagbygningen indrettet til kapel og præstebolig, mens man lejede forbygningen ud.

I 1880’erne begyndte menigheden at samle penge ind til en ny kirke, men først da den velhavende fabrikant Franciscus van der Reydt, som drev Horsens Blyvalseværk, testamenterede 40.000 kr. til menigheden kom der gang i byggeriet. 3 måneder efter Reydts død blev grundstenen lagt, og indvielsen blev i al stilhed foretaget d. 29. januar 1897 af den lokale præst. Senere kom også en mere officiel begivenhed, hvor den katolske biskop i Danmark var blandt gæsterne.

Oversigt over Horsens set fra nordvest. B5192

Horsens set fra Møllebakken/Møllegade – oversigt set fra nord-vest med Vor Frelsers Kirke og Sankt Josefs Kirke i baggrunden. B5192

Artikler fra Horsens Folkeblad

Den katolske kirke i Horsens blev taget i brug i januar 1897. (Horsens Folkeblad, 24.01.1997)

Læs artiklen

Læs mere

71.864 Horsens. Horsensegnens kirker / beskrevet og illustreret af Eigil Holm. – 1. udgave. – Gedved : Eigil Holm, 2002. – 214 sider : ill. i farver ; 34 cm