Rudolf Lassen f. 9. december 1892 – d. ?

Kammerherre, fhv. amtmand over Svendborg amt, Rudolf Lassen, Gentofte, blev født i Horsens som søn af daværende distrikslæge H.C.A. Lassen. Han blev matematisk – naturvidenskablig student fra Horsens Lærde Skole i 1901 og tog juridisk embedseksamen i 1907.

Byarkivet, B1796. Amaliegade set fra vest hjørnet af Havnealle, Horsens Lærde Skole. Amaliegade 10.

Han var derefter fuldmægtig ved Holbæk amt i 1908, blev ansat i ministerierne først som assistent i indenrigsministeriet i 1910, hvor han blev fuldmægtig i 1918, og derefter kontorchef i socialministeriet i 1925 og i indenrigsministeriet i 1926. I 1928 udnævntes han til departementschef i sundhedsministeriet og i socialministeriet i 1929.

I 1933 blev Rudolf Lassen udnævnt til amtmand over det daværende Svendborg amt, en stilling han varetog med stor dygtighed, indtil han i 1953 faldt for aldersgrænsen.

Rudolf Lassen har haft en lang række tillidsposter såvel i udlandet som her i landet, navnlig inden for hospitalsvæsenet og sundhedsministeriet. Og biblioteksvæsenet havde hans interesse. I perioden fra 1945 til 1961 var han formand for hovedbestyrelsen i Danmarks Biblioteksforening, hvor han ved sin afgang blev udnævnt til æresmedlem.

I årene 1951 til 1970 var kammerherre Rudolf Lassen ordensmarskal. I Svendborg var Rudolf Lassen i bestyrelsen for adskillige foreninger og virksomheder, bl.a. formand for Svendborg amts Museum og formand for repræsentantskabet for Svendborg Bank. Efter sin afsked flyttede han til Gentofte.

Kilder:

Jyllandsposten den 8. december 1972.

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsprøverne i Horsens Lærde Skole i juni og Juli 1902.