Detailhandel. Historisk kalender, juli 2000

I de første årtier af 1900 – årene var der stor vækst i detailhandelen. Søndergade blev byens strøg, og de førende forretninger med herre – og dametøj lå især her og i den nye gade, Jessensgade.

Der blev flere sæsonbetingede og modeprægede forskelle, og udsalg af foregående sæsons varer blev almindeligt. Den øgede omsætning sporedes desuden i aviserne med større annoncer end tidligere. I byens centrum lå også de mange banker og sparekasser, som opstod i disse år. 1930ernes Horsens var præget af flere virksomhedslukninger og stor arbejdsløshed, men efter vareknapheden under og lige efter 2. verdenskrig, blomstrede forretningslivet op igen.

I 1960erne ønskede stadig flere mennesker at benytte fordelene ved selv at kunne gå og kikke på varerne og foretage store indkøb, og de første supermarkeder så dagens lys. Det gik voldsomt ud over mange små butikker som bagerier, slagterforretninger og grønthandlere, og mange måtte lukke i løbet af 1970erne.

Det lille billede fra 1943 viser købmandsforretningen på hjørnet af Bredgade og Emil Bojsensgade. Karakteristisk for udviklingen er der nu en døgnkiosk på stedet.

Andre dele af handelslivet er også undergået store forandringer i de sidste hundrede år. I 1866 oprettedes Danmarks første brugsforening i Thisted. Initiativet blev en succes, og år 1900 var der på landsplan 842 brugsforeninger. I 1930erne var der brugser overalt på landet og i mange af de store byer. Imidlertid måtte mange af de disse forretninger enten lukke eller slås sammen i løbet af 1970erne og 1980erne.

På det store billede ses brugsforeningens store varehus OBS, beliggende på Sankt Helenevej og indviet i 1992.

21. juli 1900:

Fotograf H. Andersen Ebbesen har præsenteret os 4 store og 5 mindre Fotografier fra Episoder af den store Skyttefest. Billederne som nu bliver udstillet i Holms Boghandel paa Graven, er meget vellykkede.

10. juli 1920:

Endelig i Gaar oprandt den længe ventede og omstridte Dag. Genforeningsdagen. Kongen underskrev i Gaar den sønderjyske Traktat og derefter er 1. Zonens Genforeningen med Moderlandet en Kendsgerning. Horsens indledede Festen med at de tre Foreningen, Vaabenbrødrene, Forsvarsbrødrene og sønderjysk Forening marcherede til Krigergraven paa den gamle Kirkegaard og afholdt der en smuk og gribende Mindehøjtidelighed.

08. juli 1940:

Blandt de Horsensvirksomheder, der har kastet sig over fremstillingen af Gas – Generator til Erstatningen for Benzin som Fremdrivningensmiddel for Lastbiler, er ogsaa A/S Paasch & Larsen, Petersen. Man gennem en Række Forsøg med en Generator, som straks blev installeret i en af Firmaets Lastbiler,, og en Række Forbedringer af denne, naaet et Resultat, der lover særdeles godt.

21. juli 1960:

Efterårsmoden kræver slankhed. Strålende modeopvisning i går på Bygholm Parkhotel, hvor firmaet Harald Rix viste de nye Sims modeller.

26. juli 1980:

Efter ca. 40 år bliver der nu atter for et par uger passagersejlads på Horsens Fjord. Den kommer dog ikke til foregå med det tidligere så gode skib “Activ”, som klarede tingene til op mod 1920, men som derefter forliste i Norge. Fjordsejladsen klares nu af “Catrine K” af Nyborg.