Richard Eriksen f. ? – d. 28. marts 1969

Tidligere næstformand i Dansk Arbejdsmands og  Specialarbejderforbund, Richard Eriksen er død 68 år.

Richard Eriksen var fra Silkeborgegnen, som ung mand kom han til Horsens og fik beskæftigelse inden for bygnings- og anlægsområdet i 1931 blev han medlem af bestyrelsen for afd. A.

Richard Eriksen blev formand for afdelingen i Horsens i 1935 og blev ansat som viceforretningsfører i forbundet  i 1943. I sin tid i Horsens øvede han også en politik indsats i byrådet ( Den socialdemokratiske Gruppe), bl.a. som viceborgmester.

Richard Eriksen valgtes i 1947 til forretningsfører og blev tre år senere formand i anlægs- og bygningsgruppen. Richard Eriksen arbejdede i de år med nye aflønningsformer inden for entreprenørområdet, og der blev opnået en aftale om uddannelse af de unge under 18 år.

Da Viggo Wivel i 1964 blev konstitueret som forbundsformand, blev Richard Eriksen konstitueret som næstformand og valgtes som sådan på kongressen året efter. Da Richard Eriksen 1. april 1968 fejrede 25 års jubilæum forlod han samtidig sin post.

Ved sin afgang udnævntes han til æresmedlem.

Kilde: Horsens Folkeblad, 31. marts 1969.