Poul Isac Grønvold

Poul Isac Grønvold (d. 1760)

Randers Købstads Historie, bind II (1952), Otto Andrup “Kunsten i Randers gennem tiderne” pag. 501 – 517. Her pag. 510.

Fra midten af 18. århundrede har man en radering af Randers set fra sydvest, den er et led i suiten af billeder fra Frederik V´s rejse 1749 gennem landet. De er stukket af orlogskaptajn Poul Isac Grønvald (død 1760), som ledsagede kongen og som i 1750 fik ordre til at udføre denne serie. Han angiver udtrykkelig, at han selv har udført tegningerne, velopdraget i ridsekunsten, som eleverne på søakademiet jo var under Jacob Fosies lærerskab. Det sidste stik i suiten forestiller æresporten, som var rejst for enden af Randers bro, og den kan jo ikke have stået der i 1750, da udgivelsen af bogen blev beordret. Denne radering er yderliger interessant, fordi den viser klart hele den monumentale ports opbygning. Andetsteds har Dr. Otto Norn vist, at borgmester Søren Simonsen selv tegnede det nye inventar i Sct. Morten fra 1751, han har da vel allerede i 1749 været initiativrig og den virkelig ganske storslåede og velgjorte æresport kan være hans værk.

I samme værk findes der tre stik fra HORSENS, OMTALT i manus til LANDBOBANKENS GÅRD, Hospitalsgade nr. 6, side 12

Se endvidere Arnold Hansen “Helms Apotek gennem 250 Aar” (1938) pag. 54 og 55

Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek