Carl Frederik Guldberg

Carl Frederik guldberg (Overlæge, f. 08.04.1857 – d. 03.02.1919)

Ego: Asklepios tjenere i Horsens gennem 300 år (1946, pag. 18)
Ego: Oluf Olesen, Guds forunderlige tjener (1959, pag. 30)
læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Horsens Kommunehospital indviet 18.06.1908
læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Indsamling til mindesmærke
R. af Dannebrog 1892!
Husk Kommunehospitalet bliver Horsens Sygehus
Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Overlæge Guldberg

Per Barfoed (f. 1890 – d. 1939), journalist ved Horsens Avis fra 1908 til 1911
Horsens Avis, jubilæumsnummer 1. august 1928, page 24
Mine Grønne ungdoms by.
Ja, tænk, hvor længe det i grunden er siden, og hvor verden har forandret sig i de 20 år (siden han kom til Horsens Avis). Det var i min tid, det første automobil kom til Horsens. En dag kunne vi i “Horsens Avis” bringe den sensationelle efterretning, at nu ville Horsens indtræde i de moderne storbyers række og blive hjemsted for et veritabelt automobil, for nu havde Overlæge Guldberg anskaffen en automobil droske. Det var med en noget slukøret følelse, at vi næste dag måtte optage end meddelelse fra Overlægen om, at han egentlig ikke havde tænkt sig at etablere droskekørsel!
læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Carl Frederik Guldberg, f. 08.04.1857 i Nykøbing F. d. 03.02.1919 i København
Kandidat v. HKH jan. 1883 – dec. 1884
prakt. i Horsens april 1885
studerede kirurgi i Wien 1885, Dresden 1896, Heidelberg 1901 og Bern 1902 og 1904
Oprettede kirurgisk klinik i 1892
Var medlem af sundhedskommissionen og byrådet 1903-1908
Overlæge ved HKH 1908 – 1915
Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Horsens Folkeblead, den 14. januar ??

Frederik Guldberg – en af lægevidenskabens pionerer

En skildring af en horsensiansk læge, som gjorde en værdifuld insats i kampen mod tuberkulosen, og som gjorde sig kendt som kirurg langt ud over lands grænser
Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Brev til Horsens Bibliotek
Stadsbibliotekar, fr. Marie Helene Jacobsen

Læs brevet i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Avisartikel i Politikken Søndag

Se billede i artiklen

Læs teksten

Nekrologer

Guldberg Carl Frederik, overlæge, f. 08.04.1857 – d. 03.02.1919
De Horsens Avis og Horsens Folkeblad 04.02.1919 samt Horsens Avis 27.02.1919

Min elskede mand, Overlæge Carl Frederik Guldberg døde i dag.
København den 3. februar 1919
Dagmar Guldberg f. Sommer

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Doktor Guldberg var en meget elskværdig og vindende mand og han var afholdt af alle. hans navn vil længe blive mindet af store krede i Horsens og opland (Red. Car Mar Møller

Horsens Folkeblad, den 04.02.1919
Dødsfald. Fhv. Overlæge ved Horsens Kommunehospital Fr. Guldberg, som nu boede i København, er afgået ved døden efter længere tids sygdom, 61 år gammel.
Guldberg virkede som læge i Horsens i over 30 år og vandt navn som en fremragende kirurg. Han havde først en del år klinik på Nørrregade og byggede senere sin kendte og stærk søgte klinik i Levysgade, den bygning som nu efter hans bortrejse er omdannet til Afholds- og Højskole Holtel.
I en valgperiode var Guldberg medlem af Byrådet, valgt af Højre. Han var her særlig virksom for opførelsen af det nye Kommunehospital ved Sundvejen, ved hvilket han valgtes til Overlæge. For få år siden forlod han denne stilling på grund af sygdom og har siden boet i København.
Den afdøde blev ved sin tilbagetræden udnævt til Ridder af Dannebrog.
J. A. (red. Jørgen Andersen)

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Guldberg, Carl Frederik, f. 8. april 1857 i Nykøbing F. søn af boghandler Frederik Charles Guldberg og Emilie Theresia Bech.

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Uddrag af Horsens Byråd forhandlinger 1915-16

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Horsens Folkeblad, den 14. januar ????
Frederik Guldberg – en af lægevidenskabens pionerer

En skildring af en horsensiansk læge, som gjorde en værdifuld indsats i kampen mod tuberkulosen, og som gjorde sig kendt som kirurg langt ud over landet grænser.

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Carl Frederik Guldbergs søn Frede Guldberg, f. 17.08.1891 i Horsens , d.11.01.1932 i Roskilde bliver gift d. 10.05.1916 i Stege med Else Reichter

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek