Pårørende til narkomaner i Horsens

Jan Trøjborg. Foto: Socialdemokraterne.dk

Pårørende til narkomaner har virket i 20 år

Gruppen, der d. 13. marts 2010 fyldte 20 år, har fra dag ét været på forkant med udviklingen. Sådan sagde borgmester Jan Trøjborg, da han var indbudt som taler i forbindelse med, at Selvhjælpsgruppen af pårørende til narkomaner fejrede 20 årsdagen for sin beståen.

Selvhjælpsgrupper og frivilligt forebyggende arbejde. Den slags var der ikke megen fokus på for 20 år siden. Alligevel lykkedes det en lille gruppe mennesker – heriblandt narkokonsulent Bent Nielsen – at få stablet en selvhjælpsgruppe på benene. Bent Nielsen opfordrede Minne Andersen til at møde op i gruppen, da hun selv havde en søn, der var narkoman.

At genvinde selvrespekten

Siden har de to hjulpet andre med at kæmpe den måske sværeste kamp i livet: At skulle genvinde selvrespekten ved at sige fra over for de mennesker, man elsker allermest.

De mødes en 15-16 stykker – forældre, ægtefæller eller kærester – hver 14. dag i Nøglen på Strandpromenaden i Horsens for at få trøst og opbakning. Jeg ved, at nogle måske tror, at gruppen kan hjælpe med at gøre deres søn eller kæreste stoffri, men det er ikke tilfældet.

Stolen for døren

Gruppen kan tilbyde de pårørende hjælp til at sætte grænser. For eksempel at sige nej til at betale narkogæld. Kun ved at sætte stofmisbrugerne stolen for døren, kan de pårørende genvinde deres selvværd og få en ordentlig tilværelse uden angst og stress.

At kampen er lykkedes, er denne dag bevis på. En del af gruppens medlemmer er naturligvis blevet udskiftet i årenes løb, men nogle af de pårørende, som er kommet helskindet ud på den anden side, har i rigtig mange år været med for at hjælpe andre.

Og selvom gruppen er for pårørende, er der ingen tvivl om, at der er sidegevinster at hente for narkomanerne. At få sat stolen for døren kan være en oplevelse, der måske kan gøre en og anden stoffri.

Frem for alt: narkomaner kan vælge et liv uden narko. Pårørende kan ikke vælge, at deres kære skal være stoffri. Derfor er det så vigtigt at have en gruppe af pårørende, som kan medvirke til, at man som pårørende til en narkoman kan vælge et værdigt liv.

Der var mødt et halvt hundrede mennesker op til markeringen af jubilæet. Gruppens deltagere og mange venner og støtter.

En af stifterne af pårørendegruppen, Bent Nielsen, havde også ordet, og han udtrykte stolthed og glæde i forbindelse med, at det var lykkedes at holde en gruppe samlet gennem 20 år.

Misbrugseksperten: En kronisk lidelse

Til stede var også misbrugseksperten, overlæge på psykiatrisk afdeling på Hvidovre
Hospital Henrik Rindom, der tog ordet for at lykønske gruppen af pårørende. Det er nok en Danmarksrekord: at være en gruppe af pårørende til narkomaner i tyve år, sagde han, og han understregede, at der er tale om en yderst værdifuld indsats, som man i en kommune ikke kan købe for penge.

Han argumenterede kraftigt for, at man skal betragte misbrug ”på linje med andre kroniske sygdomme” som noget, man skal lære at leve med, og som kan kræve behandling igen og igen.

Rindom er kun på Hvidovre Hospital på halv tid, idet han også er medstifter af og ledende medarbejder i Stofrådgivningen, der er en selvejende institution med forbindelse til lænke-ambulatorierne. Stofrådgivningen støttes med midler fra den såkaldte satspulje.

Tekst: Torkill Jensen

Artiklen har oprindeligt været bragt på Socialdemokraterne.dk

Vi tænder lys

Hvert år d. 1. november tænder gruppen et lys til minde om dem, der er døde i årets løb. I 2011 blev der tændt 273 lys foran Horsens Rådhus, og det var 10. gang, at pårørende kunne komme til Fælles Nordisk Mindedag på rådhuset, også kaldet døde narkomaners minde.

Omkring 70 yngre og ældre mennesker var mødt op for at mindes de døde med et minuts stilhed og et tændt lys i den mørke forhal.

Kilde: Hus forbi nr. 1, 2012.

Kontakt selvhjælpsgruppen

Selvhjælpsgruppen har til formål at tilbyde pårørende til narkomaner hjælp og støtte for derved at give dem den nødvendige styrke, så de selv vil være i stand til at bearbejde deres problemer.

I krisetilfælde, kan der etableres kontakt til den frivillige narkokonsulent, som også gerne vil komme på privatbesøg eller skaffe kontakt til et behandlingshjem.
Kontaktperson: Bent Nielsen/Minne Andersen på døgntelefonen.

Døgntelefon: 75 61 11 30

Adresse: Strandpromenaden 23

Postnr: 8700 Horsens

Telefon: 75 61 11 30

Se mere på Horsens Sund bys hjemmeside