Oluf Hansens Træskofabrik. Historisk Kalender, april 2002

Oluf Hansen blev omkring 1930 ansat i engrosfirmaet L. A. Steffensen på Allegade, som blandt andet handlede med træsko. I 1948 lukkede firmaet og Oluf Hansen begyndte egen virksomhed, først med handel med gummistøvler og lærredssko, senere startede han en træskoproduktion ved hjemmet på Nordlystvej.

Sidst i 1950erne blev der bygget en egentlig fabriksbygning på grunden, men allerede først i 1960erne var forholdene her for trange og Oluf Hansen købte Serridslev gamle skole, der blev indrettet til produktion.

Det lille billede viser en del af påslåeriet i den gamle skole. På hylderne til venstre står træskoene med læster i, og mændene på billedet slår overlæderet fast på bundene. Oluf Hansen var tidligt med på moden, da de kendte franske træsko, sorte med træhalkappe og klamper, blev overhalet af træsko i alle mulige “damefarver” og faconer.

I løbet af 1960erne blev træsko meget moderne og fabrikken måtte udvides. På det store billede ses den nye produktionshal, som blev bygget ved siden af den gamle skole. På dette tidspunkt blev der ikke kun produceret til hjemmemarkedet, men også eksporteret til Canada og U.S.A. I 1976 overtog Oluf Hansens søn, Lars Bechmann Hansen virksomheden. Den blev flyttet tilbage til Nordlystvej, hvor produktionen er fortsat indtil for nylig.

01. april 1902:

Uvorne Børn eller andre har atter i Karoline Amalielund begyndt at overmale Borde, Bænke og Stolper med kridtstreger, uhøviske Tegninger, Ord og sætninger. Opsynsmanden og de i Anlægget beskæftigede Arbejdere er bemyndigede til at Paagribe Udøverne af denne sjofle Idræt og føre dem til Politiet.

15. april 1922:

“Horsens Socialdemokrat” meddelte i Onsdags, at der gennem Folketingsmanden Hans Nielsen er indgivet en klage over Tugthusinspektør Wandalls Ledelse af Horsens Straffeanstalt og navnlig hans Optræden overfor Anstaltens Opsynspersonale.

22. april 1942:

Husvildeafdelingen i Zoologisk Have. Fra Kasse – og Regnskabsudvalget forelaa Indstilling om en Tillægsbevilling paa 20,000 Kr. der anvendes til Indretning af 8 Beboelseslejligheder for Husvilde i Hovedbygningen til den tidligere Bygholm Møllegaard.

14. april 1962:

Horsens har fået sit kontorelle højdepunkt ! Det er grosserer Erik Jægersborgs nye udstillingshus, der er placeret på en dejlig grund ved Stejlebakken og kan ses af alle, der bevæger sig ad Europavej 3. For Jægerborg var det en simpel nødvendighed at skaffe plads til de norske Nobø kontormøbler, som de sidste år er gået deres sejrsgang landet over.

07. april 1982:

Selvom konkurrencen stadig skærpes på dagligvaremarkedet, ser HOKI A/S, der hovedsæde i Horsens optimistisk på mulighederne for en forsat udvikling i 1982. Omsætningen blev i 1981 på 710, 8 millioner kroner eller 11,1 procent i forhold til 1980.