Gummivarerfabrikken Hammersholm. Historisk Kalender, marts 2002

Gummifabrikken Hammersholm blev, som navnet angiver, grundlagt i Hammersholm af Viggo Rasmussen. I begyndelsen af 1950erne flyttes virksomheden til Fussingsvej 59. Ca ti år senere blev der bygget en ny fabrik på Norgesvej (det store foto), hvor virksomheden endnu holder til.

Gummifabrikken Hammersholm har fremstillet mange forskellige produkter, og i 1950erne og 60erne var produktionen af luftmadrasser og luftpumper meget stor.

På det lille foto ses en medarbejder i gang med at montere sådan en luftpumpe. Det var netop i de to årtier, at campinglivet rigtig kom i gang. Mange havde fået enten bil eller motorcykel, og da campingvognene endnu ikke rigtig var kommet frem, var det teltene, der dominerede, og her var luftmadrassen en genial opfindelse. Den fylder ikke meget, når den er rullet sammen, men er yderst behagelig at ligge på, når den er pumpet op.

I 1968 fandt virksomhedens grundlægger Viggo Rasmussen ud af, at der var et stort og spændende marked for gummivalser, som fabrikken derfor påbegyndte produktionen af. Samtidig ændrede virksomheden navn fra Gummifabrikken Hammersholm til Teknisk Gummi A/S.

Gennem årene er der foregået en voldsom udvikling i form af nye gummiblandinger og en stadig søgen efter nye, alternative produktionsmetoder. I dag er Teknisk Gummi A/S den største virksomhed for gummivalser i Danmark. Teknisk Gummi A/S har stor eksport til en lang række af verdens lande og et datterselskab i Sverige. I 1986 overtog sønnen Klaus Rasmussen ledelsen af virksomheden.

01. marts 1902:

Atter i Aftes optog Spørgsmaalet om Aaens Fyldning Broderparten af Horsens Byraads Møde. Den tidligere her i Bladet omtalte Erklæring fra Vandbygningsvæsnet gik ud paa, at naar Byraadet og Havneudvalget selv paatog sig Ansvaret for Følgerne, skulde Vandbygningsvæsnet ikke gøre indvendinger.

16. marts 1922:

Eftermiddagen i Gaar gik ikke hen uden Optøjer ved Havnen, hvor Politiet dog stadig holdt Afspærringen ved Vejerboden ubrudt. Aftenen begyndte i Ridehuset, hvor Syndikalisterne havde indbudt til Møde, og hvor en talrig Forsamling hyldede den københavnske Syndikalist Søfyrbøder Richard Jensen.

19. marts 1942:

Isslaget og Stormen blev en stor katastrofe for Horsens og Horsenslandet. Ingen Telefonforbindelser med 53 Oplandscentraler. Efter at Isslaget det forgaaende Døgn havde lagt et tykt Ispanser omkring alle elektriske Ledninger og gjort Veje og Gader til dels ufarbare, kom der i Gaar Eftermiddag og Aften en Snestorm til.

14. marts 1962:

Falck holder i dag flyttedag.Tidligt i formiddag blev samtlige udrykningsvogne kørt på plads i den nye bygning ved Stejlbakken, og i de kommende dage flyttes det øvrige materiel. At Falck – folkene er glade i dag, er forståeligt, eftersom de i adskillige år har måttet slås med de snævre rammer, stationen har i Frederiksgade.

08. marts 1982:

I forbindelse med den kommende administrationsbygning har entreprenørfirmaet Secher & Larsen igennem nogen tid været i færd med at fjerne den gamle gummifabrik “Jylland”`s fabriksanlæg ved Sct. Helenevej. I lørdags var der kun den mange meter høje skorsten tilbage.