Østsiden af Torvet ca. 1902. Historisk Kalender, september 1982

Ud fra vejviserne fra århundredskriftet er det muligt at angive billedets alder med stor nøjagtighed. Starter vi fra højre i billedet ses Torvet nr. 18, J. Schnors melhandel. Det næste, Torvet nr. 20, rummer skræddermester P. Petersens, uhrmager H. F. Bundgaards og cigarhandler H. Jensens butikker. N. Kjær var ejeren af >>Horsens Lædervare – & Drivremmefabriker<<. Derefter følger Torvet nr. 22, Hotel Hads Herred.

Gavlgade var kun tre huse lang. På billedet ses nr. 2 (nuværende Torvet 24) som beboedes af handskemager A. V. V. Gress samt kjøbmand J. L. Bruun, og et hjørne af nr. 4 (nuværende Torvet 26).

Det lille billede viser tydeligt nok Gavlgade nr. 2 og nr. 4 på et andet tidspunkt; men hvornår ? Vejviserne fra denne tid nævner nemlig ikke noget om >> Cafè Stadt – Flensborg<< i Gavlgade nr. 2. Derimod rummede Torvet nr. 18, i hvert fald fra 1887 til ca. 1900 gjæstgiver J. Daugaards >>Stadt – Flensborg<<. Billedet må altså vise >>Stadt – Flensborg II<<.