N.A. Sommer

Skrædder, “ejede den store ejendom hjørnet af Smedegade og Kildegade, havde mange livlige og kønne døtre og et par sønner, af hvilken den yngste Max i sin opvækst var en stor lømmel.

Sommer selv var en høj, køn mand, altid velklædt, men benene så ud som var de ikke rigtigt gjordt til kroppen.” Chr. Qvist

Byarkivet, B15007. Ejendommen hjørnet af Smedegade og Kildegade, juli 1972.

Kilde: Carl Th. Jørgensens udklipssamling