Østbyens Forhistorie. Historisk Kalender, januar 2005

Udklip.JPG jan 05 bFra den østlige bydel kendes et par vigtige arkæologiske lokaliteter. På Lindskov Knude ved Horsens Nørrestrand fandt Frode Kristensen så tidligt som i 1899 en stenalderboplads med rester af lerklining fra 5000 år gamle huse. En lerklining regnes ikke normalt for et enestående fund, men alligevel vakte dette fund en del postyr i den danske arkæologiske verden.

Det vidste sig nemlig, at lerkliningen var iblandet forkullede kornkerner og avner. Dette var sensationelt, da man ellers omkring år 1900 mente, at den første korndyrkning først fandt sted i Vikingetiden ca. 3500 år senere ! Nationalmuseets efterfølgende udgravning af bopladsen gjorde ikke sensationen mindre, for nu gjorde man også det ældste fund af hesteknogler i Danmark. Bopladsen var fra den periode, som arkæologerne kalder mellemneolitisk tragtbægerkultur.

Bunden af Stensballesund og Nørrestrand, som ses fra luften på det store billede, udgjorde også vigtige fundsteder. I forbindelse med den omfattende skallegravning der fandt sted i midten af 1900 – årene, blev der i vandet gjort hundredvis af arkæologiske fund. De første bønder ofrede her for mellem 6 – 4000 år siden deres flotteste ejendele, bl.a. de her gengivne økser. Der er ingen tvivl om, at vandet havde en helt speciel betydning for datidens mennesker, men vi kan i dag kun gisne om tolkningen, for der kendes ikke helt tilsvarende fundkomplekser andre steder i Danmark.

 

 

jan 05b

 

 

9. januar 1905:

Tivolis Pantomimeteater havde i Aftes omtrent fuldt Hus til sin Forestilling paa det Herværende Teater, og Salen genlød hele aften af Børnenes Jubel Pjerrots dumme Streger. Forestillingen var ellers jævnt tarvelig. Man spillede et Par ældgamle Pantomimer. Et lillebitte Skanderborg – Orkester udfyldte – vistnok det bedste, det kunde – de mange Pauser.

3. januar 1925:

En fraskilt Kone blev i Gaar idømt 80 dages Fængsel for udbredelse af en uhyggelig Sygdom. Hun havde tillige en af Politiet forbudt Levevej, og ernærede sin kæreste. Hun erklærede sig straks tilfreds med Dommen. Hendes Kæreste blev i December idømt 120 Dages Tvangsarbejde for Alfonseri.

31.januar 1945:

Horsens første Fødeklinik indviet i Gaar. I nærværelse af et mindre Antal særligt indbudte Gæster indviedes Fru Xenia Ribbungs Fødeklinik ved Husodde i Gaar. I Realiteten blev Klinikken allerede indviet for flere Dage siden, idet den første Horsensianer allerede da saa Dagens Lys for første Gang paa den smukke og moderne udstyrede Klinik.

7. januar 1965:

Det er slut med skallerne i Sundet og Nørrestrand. Øta – Kompagniet, der har koncession på skalleopgravning ved Sundet til 1968, ophører virksomheden allerede i aar, der er ikke skaller, saa produktionen kan betale sig. I den tid, produktionen i Horsens har været paa sit højeste, er der oparbejdet 300.000 sække skaller aarligt, udelukkende til eksport.

22. januar 1985:

Da Horsens i december 1983 fik rejst sit nye vandtårn ved Ørnstrup Møllevej karakteriseredes det i landets aviser som en “diamant”, som rejste over landskabet. Men der viste sig bakteriedannelse i vandet, og derfor er der ikke siden den officielle færdiggørelse i august sidste år kommet en dråbe vand fra tårnet ud til forbrugerne.