Bymarken i Øst. Historisk kalender, februar 2005

Horsens by var indtil 1830 omgivet af en fælles bymark, hvis østlige del var opdelt i to hovedmarker Langmark og Sundmark. På det lille kort ses bymarkens opdeling i 1818.

 

Udklip.JPG feb3

I Sundmarkens, tættest på byen, lå en række tofter, hvortil byens mægtigste mænd havde særeje. Nordøst herfor lå “Papegøjetoften”, den nuværende Caroline Amalielund, hvor håndværkerlav og købmandsgilder skød efter papegøjen. I 1786 brugte byens borgere stedet dels til mødding og dels til lergrav, hvor de hentede byggematerialer til husene. I 1800-årene hentede det nærliggende teglværk ler til brænding af mursten.

Sundmarken. øst for byen, indeholdt ca. 200 langstrakte, smalle agre, der gennemsnit var ca. 7 meter brede og op til 600 meter lange, forbi det var besværligt at vende med den tunge hjulplovs store hesteforspand. Ved Stensballesund lå en række små jordstykker “synden for vejen til Færgestedet”. Det henviser til , at man skulle færge over Sundet på den tid. Langmarken har givet navn til nutidens Langmarksvej.

Nord for Sundmarken lå Lindskov, der allerede i 1600- årene var stærkt forhugget, og i 1686 blev det påbudt det, at torn, el eller hassel til gærder kunne hentes her, men brændsel måtte man ikke hugge. På dette areal ligger i dag Askevej, Poppelvej, Rønnevej og Enebærvej. Allerede i 1783 gravede man i det sydøstlige hjørne af Lindskov hvidt gulvsand til at strø på gulvene i borgernes huse. På det store billede vises et udsnit af Ole Mathiasen Bøghs  Prospekt af Horsens, set fra den østlige del af bymarken i 1835.

 

feb1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. februar 1905:

Kommunelærene A. Larsen og Anker Stjerne, der for et Par Aar siden udgav en Vejviser,  paatænker til Foraaret at udgive en ny vejviser for Horsens, i hvilken der vil blive lagt særlig Vægt paa, at ogsaa Fagregisteret bliver fyldestgørende.

9. februar 1925:

En interessant Begivenhed for alle Radiointeresserede. I Dagene Fredag den 27. og Lørdag den 28. Februar samt Søndag den 1. Marts afholder Danmarks Radio-Union, den ene af de to danske Radio-Sammenslutninger, en Lands-Radio-Uge i en række Byer, deriblandt i Horsens. Udstillingen her, der holdes i “Hejmdal”s lille Sal, vil omfatte Radio-Apparater med Tilbehør udstillet af stedlige og udenbys Radioforhandlere og Amatører, offentlige Radiodemonstrationer og bortlodning af Radioapparater.

12.februar 1945:

Paa Den Kgl. Porcelainfabrik er man nu ved at afsluttede forberedelserne til den største Brændning i Fabrikkens Historie – ja, maaske den største, som nogen siden har fundet sted, nemlig Bøggild og Kaare Klints prisbelønnede Monument for Vitus Bering til Horsens. Som det vil erindres, var dette en bølge, der kløves af en Skibsstævn.

16. februar 1965:

50 byggegrunde skal nu sælges. En ny bydel i Stensballe skal nu se dages lys. Udstykningsplanen omfatter ca. 50 parceller, hvor der kan opføres villaer. Arealet ligger syd for den nye Oddervej og placeres langs en forbindelsesvej, der løber parallelt hermed.

13. februar 1985:

Bombe-trussel ryddede strøget. To minutter efter, at Den Danske Bank over telefonen modtog bombetruslen klokken 13.38 tirsdag eftermiddag, rykkede politiet ud og spærrede Søndergade af ved Torvet og Rådhusgade.