OBS

Entreprenørmaskinerne er gået i gang med jordarbejdet og nedramningen af pæle til det ny OBS-varehus ved Niels Gyldings Gade. (Foto: Povl Klavsen)
Entreprenørmaskinerne er gået i gang med jordarbejdet og nedramningen af pæle til det ny OBS-varehus ved Niels Gyldings Gade. (Foto: Povl Klavsen)

Byggeri af OBS-varehus i gang (Horsens Folkeblad, 27.04.1990.)
Arbejdet med at opføre et OBS dagligvarehus ved Niels Gyldingsgade i Horsens er nu blevet påbegyndt, idet Monberg og Thorsen, der har totalentreprisen, er gået i gang med jordarbejdet og pæleramningen. Der er tale om et byggeri til ca. 55 mill. kr. Hertil kommer grunden, inventar og andre nyanskaffelser, således at man ialt kommer op på en investering på mellem 70 og 80 mill. kr. Når varehuset åbner i foråret 1991 vil det blive nødvendigt med en betydelig udvidelse af medarbejderstaben.

Læs artiklen

Obs – en grøn butik (Horsens Folkeblad, 01.05.1991.)
Det nye Obs! Lavprisvarehus, der i morges åbnede på Set. Helenevej, er en grøn butik. Med baggrund i Horsens som WHO Sund By er der lagt megen vægt på, at medarbejderne får de bedst tænkelige
arbejdsforhold. HKs miljøkonsulenter og FDBs projektfolk har i planlægninsfasen arbejdet tæt sammen således, at man har kunnet undgå mange af de fejl, man ofte ser ved indretning af bl.a. varehuse.

Læs artiklen.

Se også artiklen om Kvickly