Nørretorv. Historisk Kalender, juni 2004

Kom man som rejsende i første del af 1800-tallet fra nord eller vest til Horsens, var Nørretorv den første samlede bebyggelse man mødte.

På det store billede, et maleri fra 1885, ses den brolagte Smedegade, der løber ud i Nørretorv. På billedets højre del anes mellem parkens træer den bygning. Nørretorv nummer 15, som er vist på det lille billede. Fra Nørretorv forsatte gaden mod nord som Nørrebrogade med tilslutning til Vestergade. Til venstre ses Allegades udmunding i Nørretorv / Nørrebrogade med Horsens Bajersk- og hvidtøls Bryggeris dampskorsten ragende op over hustagene.

I baggrunden ses bygningen på hjørnet af Nørrebrogade og Vestergade, oprindelig opført som Landmandshotellet i 1800 – tallets slutning. Imidlertid blev stedet mere kendt som restaurant Nørrelyst, et lystigt sted med dansant og variete og et centralt sted for det horsensianske forlystelsesliv i årtierne omkring 2. verdenskrig. Nørrelyst blev revet ned i 1964.

Ved Bilismens gennembrud efter 1. verdenskrig passerede den nord-sydgående landevejstrafik Nørretorv, Allegade og Nørrebrogade blev en del af hovedvej 10, der løb fra Kruså til Skagen. I begyndelsen af 1930erne nedlagdes de to parkafsnit, som ses på det store billede. Mod øst indrettes en legeplads, mod vest opførtes en benzinstation med kiosk og vaskehal.

Ved omlægningen af hele gadeforløbet i 1970erne fjernede man servicestationen og legepladsen til fordel for parkeringspladser.

 

 

 

5. juni 1904:

Generaldirektoratet har i Dag meddelt Redaktør Rasmussen, at der atter i Aar i Lighed med i fjor er bevilget Frirejser i Sommerferien til Friskolebørnene i Horsens.Det er altsaa Børnene fra Østre og Vestre Kommuneskole samt fra Seminariets Børneskole og fra den katolske skole.

12. juni 1924:

En del af “Madamme Butterfly”- Tourneens Medlemmer, Kgl. Kammersanger Albert Høeberg og Operasanger Otto Sandberg samt Medlemmer af der kgl. Kapel giver i Morgen Eftermiddag efter eget Tilbud koncert for Fangerne i Horsens Tugthus.

26. juni 1944:

De tyske Myndigheder i Horsens har anmodet os om at gøre opmærksom paa, at der i Horsens mere end i andre Byer synes at være en Tilbøjelighed til Sammenstimling under ekstraordinære Forhold. Selv om det maaske skyldes Nysgerrighed vil det let kunne opfattes som Demonstration og beklagelige, men farlig Episoder kan derfor muligt opstaa.

10. juni 1964:

Det nye boligkvarter vest for Schuttesvej kommer til at hedde Teglvænget, men postvæsenet har dog bedt om, at kvarterets enkelte gader må få egne navne for at lette postgangen mest muligt.

04. juni 1984:

Den nye museumsforening på Endelave får i dag en fornem gave til museum, som skabes i den gamle præstegård. Det er Egnssparekassen, som overdrager en model af det minesprængte “Agda” – den skal være midtpunkt i en særlig mindestue på museet.