Laugsstuen i Haandværker – og Industriforeningen

6. marts 1935:

Bestyrelsen tiltrådte næstformanden (Svend Andersens) forslag om at tilbyde Haandværker – og Industriforeningen møblementet fra det tidligere bankrådsværelse til indretning af et laugsværelse og iøvrigt på de af forretningsudvalget vedtagne betingelser.

7. december 1936:

Bestyrelsesmøde: Formanden (P. Henriksen) udtalte ved mødets begyndelse gode ønsker for håndværkerstanden i Horsens i anledning af, at Laugsstuen var taget i brug. Banken vil fremtidig holde sine bestyrelsesmøder her.