Nørrebro Mølle Opført 1885. Historisk Kalender, juli 1982

Nørrebro Mølle var i næsten 100 år byens vartegn mod nord. Som følge af elektricitetens og dieselmotorernes fremkomst, blev møllens vinger nedtaget i 1924. Den 14. oktober 1981 nedlagde møllen hatten, og resten af møllebygningen er nu forsvundet til fordel for 7 rækkehuse, med indgang fra Nørrestrandsgade.

Pladsen foran Møllen blev omkring århundredskiftet kaldet >>Den lille markedsplads<<. Her foregik alskens gøgl og halløj, og her lå byens allerførste fodboldbane. Se fodboldmålet for enden af banen.

På denne bane udkæmpedes forbitrede kampe mellem byens dengang to eneste boldklubber, nemlig Horsens Boldklub (stiftet i 1880), og Horsens Idrætsklub (stiftet i 1901 af 8 tobaksspindere – læredrenge). H.B. rekrutterede sine medlemmer fra byens bedrestillede borgerskab, medens H.I.K. kom til verden som et udslag af den i arbejderkredse voksende sportsinteresse.

Evt. omklædning foregik bag tjørnehækken foran møllen, eller i Landmandshotellets gård, hvor der var en vandpumpe og et hestetrug, med masser koldt vand til evt. afvaskning. H.B. havde råd til at blive fotograferet i Peter Christiansens atelier på Søndergade. H.I.K. havde ikke så mange midler og blev derfor foreviget på pladsen foran møllen.