Carl Henrik Emil Herschend f. 5. juli 1845- d. 26. juli 1912

Overretssagfører Herschend og hans smukke hustru var et elskeligt par. Han var i mange år godsforvalter på Barritskov, men bedrog greven, Iver Scheel og blev afskediget, flyttede til København og levede resten af sit liv i trange kår.

Herschend ejede ejendommen Hestedamsgade 23 i Horsens, Højskolehjemmet, far til stiftamt P. Herschend, Ribe. (Chr. Qvist)

Kilde: Carl Th. Jørgensens udklipssamling