Nikolaj Ditlev Ammon Ræder

Borgmester i Horsens fra 1827 til 1858

Nikolaj Ditlev Ammon Ræder (1790-1867) blev født 6. juli 1790 på gården Nes i Romsdalen i Norge. Han blev udnævnt til borgmester og byfoged i Horsens i 1827 og sad som borgmester fra 1827-1858.

Ditlev Ræder var engageret i skolesagen og et væld af andre sager. Under hans borgmestertid var der økonomisk opgang og mange nye tilflyttere, og det var i den periode, at markerne lige udenfor Horsens blev udskiftet og omfordelt. Ræder deltog i udarbejdelsen af grundloven i 1849 som medlem af den lovgivende forsamling.

I 1845 blev han medlem af kommissionen til opførelse af en ny straffeanstalt og i årene 1853 – 57 virkede han som direktør for denne.

I 1851 lod han gennemføre byjordenes udstykning, udvidede havnen i årene 1856 – 57, skaffede byen anlægget Caroline Amalielund i 1841, et nyt rådhus i 1854 og et sygehus i 1858.

Da han i 1858 gik af som borgmester, blev han udnævnt til æresborger. Han døde i 1867 i København og ligger begravet på Garnisons kirkegård.

Se også Byarkivets hjemmeside

Filmklip

Se TV Østjyllands udsendelse “De skabte Danmark” fra d. 4. marts 2015, som handler om borgmester Ræders store indflydelse i Horsens.