Møller og Jochumsens Maskinfabrik

Firmaets historie:

Firmaet Møller & Jochumsen blev stiftet den 16. juni 1857. De to grundlæggere var henholdsvis smed og købmand.

Smed Søren J. C. Jochumsen og købmand Johan P. Møller etablerede en – efter den tids målestok – stor virksomhed, en smede- og maskinfabrik i Allégade i Horsens. Byggeriet af fabrikken blev da også mødt med skepsis og direkte tvivl med hensyn til virksomhedens fremtidsudsigter.

Virksomheden kom dog godt fra start med almindeligt smedearbejde – og ret hurtig gik Møller & Jochumsen i gang med en produktion af dampmaskiner – som blev det væsentligste arbejdsfelt for virksomheden i en lang årrække.

Da den sidste af virksomhedens to stiftere trak sig ud af virksomheden i 1874, blev virksomheden omdannet til et interessentskab.

Efter yderligere 23 år overgik Møller & Jochumsen i 1897 til at være et aktieselskab, og fra midten af 1960-erne indgik virksomheden som et datterselskab under store henholdsvis dansk og tysk ejede selskaber indtil det i 1999 igen blev et selvstændig firma ejet af et aktieselskab, som blev stiftet af tre ledende medarbejdere.

Læs mere på M&J Industries A/S

Artikler fra Horsens Folkeblad:

M & J må udvide sin store montageafdeling. (Horsens Folkeblad, 09.06.1970)
Læs artiklen

Møller og Jochumsen ind i ny montagehal. (Horsens Folkeblad, 26.09.1970)
Læs artiklen

Fremtiden må bedømmes med stor forsigtighed. (Horsens Folkeblad, 22.06.1971)
Læs artiklen

Hellere virksomhedsleder i Danmark end andet sted. (Horsens Folkeblad, 19.01.1972)
Læs artiklen

Spændende ordre strømmer ind til Horsens-virksomhed. (Horsens Folkeblad, 24.02.1972)
Læs artiklen

Understøttelseskassen A/S Møller og Jochumsen:

Alderdoms- og understøttelseskassen tilknyttet A/S Møller og Jochumsen blev oprettet i 1877. Formålet var i første omgang at hjælpe de ældre medarbejdere, samt andre der var kommet til skade under arbejde på fabrikken. Ud over dette og hvis der var penge nok i kassen, blev enker til og ukonfirmerede børn af afdøde medarbejdere også tilgodeset.

For at kunne få tildelt støtte fra kassen krævede det medlemskab, og at man var under 45 år, når man meldte sig ind. Jo tidligere man meldte sig ind, jo mere sikker var man på at kunne få tildelt penge fra kassen, da de der havde været med i længst tid havde forrang til at modtage understøttelse. Medlemmerne fik hver uge trukket et fast beløb af deres løn og dette gik i understøttelseskassen.

Alderdoms- og understøttelseskassen bestod i ca. 65 år og blev nedlagt i løbet af 1942.

Læs mere:

Byarkivets indkomstjournal 1982-176

Arkivfond A-329

67.08 M & J. : 125 år i samfundets tjeneste. Kamper Bogtrykkeri, 1982. 6 sider : ill.