Mandagsmøde for unge piger i >>Horsens Ungdomsforening<< 1914. Historisk Kalender, september 1983

>>Horsens Ungdomsforening<< blev stiftet i 1904 og havde som formål: >> .. at hjælpe ungdommen til at leve et sundt ungdomsliv på kristeligt og folkeligt grundlag..<< I starten afholdtes møder i Stefanshjemmet i Vimmelskaftet og i Håndværkerforeningens festsal.

Ungdomsforeningen stod bl.a. bag oprettelse af >>Ungdomsbladet<<, F.D.F.`s kreds II, >>Unge mænds bibelkreds<<, >>Unge mænds Blå Kors<<, orkester, sangkor og gymnastikhold.

I 1909 lykkedes det foreningen ved hjælp af de årlige basarer og flere pengegaver (Købmand Kragh) at købe Justitsråd Viinsteds villa, Kildegade 27, for derefter at indrette den til ungdoms – og menighedshjem for det nye Kloster Sogn. Medejer af ejendommen var >>Foreningen Klosterkirkens Menighedshjem<<.

I ejendommen samledes hver mandag de 14 – 16 årige piger til foredrag og sang og de: >>…. forstå at le, lytte og passiare og hyggeligt er der, når klaveret trækkes frem og god musik får alle de flittige nåle til at hvile en stund<<. 

Ejendommen Kildegade 27 fik i midten af 1930`erne ny ejer og nyt navn >>Arbejderungdommens Hjem<<.