FDB`s lager i Svanesgade. Historisk Kalender, oktober 1983

Brugsforeningerne startede som en protestbevægelse mod de almindelige butikkers dyre og dårlige varer. I 1886 meldes om 2 selskaber med navnet >>Arbejdernes Brugsforening<<.

Nogle store virksomheder startede brugsforeninger for at hjælpe deres ansætte, således Crome & Goldschmidt. Andre grupper sluttede sig også sammen, så Horsens efterhånden havde 4 brugsforeninger .

Fra 1896 var foreningerne sluttet sammen i FDB, der varetog en gros – handelen gennem en række centrale lagre, hvoraf et lå på hjørnet af Svanesgade og Hestedamsgade, som fra billedet fra 1914 viser. Kravet om effektivitet og stordrift førte til nedlægning af lageret 1961 og bygningen veg 1970 for en parkeringsplads. Den hvide låge førte ind til Horsens Mejeri.