M. A. Petersens Konfektionsfabrik. Historisk kalender, december 2002

M. A. Petersens konfektionsfabrik udgjorde sammen med firmaet Frølund og Wittrup et samlet hele, da det store billede af syerskerne i syhallen blev taget i slutningen af 1940erne.

M. A. Pertersen var fra 1898 direktør på fabrikken A/S F. C. Madsens Dampvæveri (startet 1874), før denne virksomhed kom til at bære hans navn. Væveriet havde adresse på Sønderbrogade 14. Herfra stammer det lille billede, som viser en litografi af virksomheden Horsens Nye Dampvæveri, F.C. Madsen og Co. fra årene før 1900. Billedet er taget fra sydøst og inde på det indhegnede område ses i forgrunden direktørboligen med fabrikken bagved og allerbagest den karakteristiske skorsten.

I 1927 slog M. A. Petersen sig sammen med Frølund og Wittrup og dette firma ejede således både en konfektionsfabrik og en manufaktur engros – virksomhed, hvilket var ideelt.

Efter 2. verdenskrig voksede M. A. Petersen konfektionsfabrik. Efterhånden var der ca. 200 syerske ansat, hvilket gjorde stedet til en af byens største kvindearbejdspladser. Fabrikken blev moderniseret og arbejdsgangene rationaliseret. Her ved sybordene blev der tilskåret klæde og syet blandt andet arbejdstøj, benklæder, habitter og badekåber.

11. december 1902:

Byraadet Forhandling i Gaar for lukkede Døre. Det vedtoges at bemyndige udvalget for Omordning af Sygehusforholdene i Horsens til at arbejde videre paa Grundlag af, at der opføres et nyt Sygehus paa en indkøbt Plads, samt ligeledes at bemyndige Udvalget til at indlede Forhandlinger om Købet af en saadan Plads.

15. december 1922:

Nu da Julen stunder til, tænk da paa tøj til den farende Svend. Mange har jo paa grund af den vedvarende arbejdsløshed i Lang Tid rejst fra By til By. Hvis De derfor har noget Tøj eller Fodtøj og kan undvære, send det da til Rejsehjemmet eller send et Kort, og det vil blive afhentet. Værten paa Rejsehjemmet, Slotsgade 2.

16. december 1942:

Ved flere Lejligheder har M. A. Petersens Fabrikker paa Sønderbro dokumenteret, at der hersker et ualmindeligt godt Forhold mellem Fabrikkens Ledelse og dens store Personale og Arbejdere. I Morgen har M. A. Petersens Fabrikker arrangeret en Julefest, hvori deltager henved 200 Mennesker.

19. december 1962:

Skolebadningen i Horsens skal ophøre. Der har længe hersket tvivl om den store værdi af at forsætte disse såkaldte renselsesbade, og et stigende antal forældre har anmodet om, at deres børn fritages for at deltage i skolebadningen.

11. december 1982:

Gedved Statsseminarium står til lukning, når Folketinget i næste uge andenbehandler lovforslaget om nedlæggelse af seminarier. Som et plaster på såret vil uddannelsesudvalget sandsynligvis tildele stedet en anden uddannelse i stedet for læreruddannelsen.