M. C. Lyngsie

Michael Christian Lyngsie blev født 06.07.1864 og døde 31.12.1931.

Lyngsie blev i 1892 formand for det københavnske arbejdsmandsforbund. I 1897 stiftedes Dansk Arbejdsmandsforbund (i dag SiD), og Lyngsie blev dets formand indtil 1931. Som sådan var han medlem af LOs forretningsudvalg. Han forsvarede ihærdigt arbejdsmændenes interesser og kom derved i modsætning til de faglærtes organisationer.

Lyngsie var medlem af Folketinget 1898-1906 og af Landstinget 1925-1931.

Se også artiklen om Lyngsie-Prisen

Læs mere

Den store danske

Kendtes gravsted

Leksikon for det 21. århundrede