Luftfoto over Horsens

Luftfoto over Horsens. B4836

Luftfoto fra Horsens østlige del med fjorden i baggrunden. B4836

Tegning af Horsens set fra sydvest. B4495

Kopi af tegning af Horsens – set fra syd-vest omkring 1850. (Fot. H. Hermansen efter litografi. Originalen tilhører Fabrikant Schur). B4495