Louiseforeningen Dilettantforestilling 1929. Historisk Kalender, november 1985

Omkring 1908 startede i Horsens en lokalafdeling af den landsomfattenden Louiseforening, hvis formål var at skaffe midler til mennesker i social nød. Foreningen var opkaldt efter Dronning Louise (gift med Christian IX), som var engageret i velgørenhedsarbejdet.

Horsensafdelingen startede på ruinerne af den nedlagte foreningen “Brage”, og i 1920`erne markerede Louiseforeningen sig med den årlige dilettantforestilling.

Forberedelserne hertil startede i efterårsmånederne. Billedet viser en scene fra forestillingen i 1929, hvor man opførte “I Ravnekrogen”.

Ved denne forestilling kunne man endog fejre Horsens Teaters 20 års jubilæum. I den anledning indledtes forestillingen med prolog fremsagt af lærer Oluf Kristensen. Derefter spillede “Foreningen af unge Musikamatører” Glucks Iphigenia – Ouverturer med musiklærer Savery som dirigent. Dette orkester stod også for mellemaktsmusikken.

Om forestillingen kunne man læse i Horsens Avis (5. december 1929) : “Den blev en sukces. Og den forløb saaledes, at baade det jubilerende Teater, de Optrædende, Publikum og Louiseforeningens Kasse kunde være tjent hermed”.

Formålet med denne årligt tilbagevendende dilettantforestilling var netop at samle penge til velgørende formål.