Lokalhistoriske skilte i Træden

Af Lars Bo Larsen

Brandsprøjten i Træden vurderes i februar 2009 (http://www.toenning-traeden.dk/gl/brandslukkeren.htm)
Brandsprøjten i Træden vurderes i februar 2009 (http://www.toenning-traeden.dk/gl/brandslukkeren.htm)

Søndag d. 27. april 2014 kunne Niels Wenøe, formand for Træden Beboerforening, præsentere en ny informationstavle ved den gamle brandsprøjte i Træden. Her kan man læse om brandværn før i tiden og om brandsprøjtens betydning som samlingspunkt i landsbyen.

Der er også sat skilte op ved transformatortårnet på Trædenvej, hvor man kan læse om elkraftens betydning for lokalsamfundet.

Ved flyvepladsen på Sandvejen er den hidtidige informationstavle om nedskydningen af et britisk bombefly under 2. verdenskrig blevet ajourført i samarbejde med gårdejer Anders Lund.

Horsens Kommune har bidraget til projektet med skilte og Landsbypuljen har ydet finansiel støtte til tryk af plancherne. På hjemmesiden Tønning-Træden.dk kan man finde supplerende oplysninger om de udvalgte lokaliteter.

Kilde

Brædstrup Avis- Onsdag den 7. maj 2014.Artiklen “Lokalhistorisk skilte i Træden”.