Ligvognskusk Søren Nielsen

Ligvognskusk Søren Nielsen. B5148

Ligvognskusk og restauratør Søren Nielsen (Brændevins-Søren) fotograferet med ligvogn i gården Smedegade 70 i 1918.

(H.S. Hermansen, Søndergade). B5148