Levnedsmiddelkontrollen. Historisk kalender, september 2002

Allerede i 1888 fik Horsens, som den første by udenfor København, ordnede kødkontrolforhold, nemlig et offentligt slagtehus. Kontrollen kom i årenes løb til at omfatte alle levnedsmidler, også drikkevandet. Ansvaret lå hos en sundhedskommission, som bestod af kredslægen, stadsdyrlægen og medlemmer af byrådet.

Levendsmiddelkontrollen startede, som nabo til Horsens offentlige slagtehus. Det lille billede viser et hjørne af laboratoriet her med flasker til dyrkning af bakteriekulturer. Efterhånden som antallet og omfanget af opgaver steg, øgedes også behovet for mere plads.

Da det offentlige slagtehus på Langmarksvej, blev nedlagt i 1966, blev alle bygninger solgt til Aage Jensens Pølsefabrik. Horsens kommunes Levnedsmiddellaboratorium blev i 1968 installeret i en bygning på den nyanlagte Robert Holmsvej; den ses på et store billede.

I 1985 blev der behov for en udvidelse, og i 1988 ændredes navnet til Miljø – og Levnedsmiddelcentret. Udover kontrol af miljø og levnedsmidler var der stadig en laboratoriefunktion. Den blev i 2000 lagt ud til et privat firma, Miljø – Kemi, som har til huse i den ældste del af bygningen, mens kontrollen af levnedsmidler blev flyttet til Fødevareministeriets lokale “Fødevareregion Vejle” i Vejle.

På adressen ligger nu desuden MiljøCenter Horsens, der som fælleskommunal institution varetager kontrollen af det eksterne miljø.

 

 

04. september 1902:

Valgmandsvalgene i Gaar. Andet Steds i Bladet bringer vi meddelelse om Udfaldet af Valgmandsvalget for 88 landkommuner, der paa en enkelt nær tilhører vor Læserkreds. Vi mangler altsaa nu kun Resultatet fra en halv Snes af Horsensegnens Landkommuner, og vi takker alle dem, der skriftligt eller telefonisk har sendt os saa fyldig Underretninger.

07. september 1922:

Horsens Straffeanstalt udbyder herved i offentlig Licitation Forbruget af Kolonialvarer, Kød m.m. i Oktober Kvartal. Konditionerne ligger til gennemsyn i Straffeanstaltens Portnerloge.

15. september 1942:

Bestyrelsen for det nystiftede Andelsselskab “Beringsgaarden” holdt i Aftes Møde, hvor det oplystes, at der nu er tegnet 60 Andelshavere, eller netop saa mange, som der bliver lejligheder til Komplekset.

08. september 1962:

Ikke færre end 300 mennesker har gennem længere tid arbejdet med at tilrettelægge en basar, der bliver “alle tiders”, den største og mest alsidige basar, der nogenside er holdt i Horsens. Basaren, der finder sted på Søndermarkskolen i dagene 17. – 19. oktober, er til fordel for den nye kirke, der skal rejses ved Sønderbro.

30. september 1982:

Turistforeningen i Horsens har i år haft sin bedste sæson nogen sinde, Omsætningen har med 7,5 mill. kr. slået alle tidligere rekorder, og der er tale om en fordobling i forhold til sidste år. “Topscoreren” her er bondegårdsferierne, hvor stigningen er på 73 pct. Det svarer til over 20.000 overnatninger flere end sidste år.