Kullager i Allègade 17 – 19 ca. 1907. Historisk kalender, marts 1984

Kul var en overordentlig vigtig handelsvare i den unge industriby Horsens.

Dels var kullene grundlaget for produktion af gas og elektricitet, dels opvarmningskilden i industriens mange dampmaskiner og i de private hjem

Omkring 1910 betjentes byen af 7 kulhandlere – èn af dem var J. L. Beck. Han var sønderjyde og måtte, for at undgå tysk militærtjeneste, udvandre til Skotland. Her stiftede han bekendtskab med kulbranchen, og da han indvandrede til Horsens omkring 1890 skabtes grundlaget for en voksende importforretning i Allègade.

Kullene er formodentlig ankommet med skib og omladet til jernbanevogne. Men hvordan kom kullene fra banearealet, som ses i billedets baggrund, og over til lageret er et åbent spørgsmål (måske nogen kan hjælpe os med svaret).

 

Det lille billede er fra omkring 1912 og viser forbygningen Allègade 19, på det tidspunkt hvor sønnen A. L.  Beck trådte ind i firmaet som “& Co.”

I 30`erne flyttede firmaet til Søndergade 47 (Folkebladets bygning), for at komme tættere til havnen. Bygningen i Allègade blev overtaget af KFUK.

Som følge af samfundsudviklingen udvidede firmaet i 50`erne sin virksomhed til også at omfatte “BP brændselsolier”.

I dag er udviklingen atter vendt. Kullagrene på havnen vokser og brændeovnene anvendes i stigende omfang.